ảnh đại diện

Quick Recovery for Oracle Database - Khôi phục file database của Oracle

Đơn vị phát hành: Quick Recovery for Oracle Database - Khôi phục file database của Oracle Ngày đăng: 28/03/2012
Lượt tải: 195Lượt xem: 1243
Dung lượng: 2.70 MB
Đánh giá: Tốt (62) Không Tốt (92)
Yêu cầu về cài đặt
Dùng cho hệ điều hành loại: 32 bit,64 bit, Hệ điều hành: Windows Server 2003,Windows XP,Windows 7,Windows Server 2008,Windows Vista, Loại: Miễn phí, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Quick Recovery for Oracle Database là phần mềm được dùng để khôi phục các file database Oracle bị lỗi được tạo ra bởi Oracle 9i/10g/11g. Nó có thể khôi phục thành công những file .DBF không thể mở được do hệ thống bị lỗi, bị format lại hay cài đặt lại.

Với giao diện đơn giản, người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng phần mềm hữu hiệu này.

Quick Recovery for Oracle Database

- Khôi phục các file Oracle Database (.DBF) bị lỗi.

- Hỗ trợ Oracle 9i/10g/11g.

- Khôi phục các file cơ sở dữ liệu lớn.

- Các bước khôi phục dữ liệu đơn giản.

- Hỗ trợ xem file trước khi lưu trữ.

- Lưu trữ dữ liệu khôi phục dưới dạng SQL script.

- Cho phép người dùng khôi phục các Shema ngoại trừ SYS Schema.

- Cho phép nhập trực tiếp dữ liệu khôi phục trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng file Import.bat được tạo ra.

- Bộ vi xử lý: 800 MHz trở lên.

- RAM:

+ 512 MB (Windows XP và Server 2003).

+ 1 GB (Windows Server 2008, Windows 7 và Vista).

+ 50 MB ổ cứng trống.

Bạn cần đăng nhập để đưa ý kiến của mình